FG Wilson Generator Set Product Comparison

Print

< Back

P14-6S P13.5-6 P16-1
Minimum Rating
13.0 kVA / 13.0 kW 13.0 kVA / 13.0 kW 12.5 kVA / 10.0 kW 12.5 kVA / 10.0 kW 14.5 kVA / 11.6 kW 14.5 kVA / 11.6 kW
Maximum Rating
17.0 kVA / 17.0 kW 17.0 kVA / 17.0 kW 16.5 kVA / 13.2 kW 16.5 kVA / 13.2 kW 16.0 kVA / 12.8 kW 16.0 kVA / 12.8 kW
Emissions/Fuel Strategy
EUIIIa Emissions Compliant EUIIIa Emissions Compliant EU3a Emissions Compliant EU3a Emissions Compliant Fuel Optimised Fuel Optimised
50 Hz Prime
13.0 kVA / 13.0 kW 13.0 kVA / 13.0 kW 12.5 kVA / 10.0 kW 12.5 kVA / 10.0 kW 14.5 kVA / 11.6 kW 14.5 kVA / 11.6 kW
50 Hz Standby
14.0 kVA / 14.0 kW 14.0 kVA / 14.0 kW 13.5 kVA / 10.8 kW 13.5 kVA / 10.8 kW 16.0 kVA / 12.8 kW 16.0 kVA / 12.8 kW
60 Hz Prime
15.5 kVA / 15.5 kW 15.5 kVA / 15.5 kW 15.0 kVA / 12.0 kW 15.0 kVA / 12.0 kW - / - - / -
60 Hz Standby
17.0 kVA / 17.0 kW 17.0 kVA / 17.0 kW 16.5 kVA / 13.2 kW 16.5 kVA / 13.2 kW
Frequency
50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 Hz 50 Hz
Speed
1500 or 1800 RPM 1500 or 1800 RPM 1500 or 1800 RPM 1500 or 1800 RPM 1500 RPM 1500 RPM
Voltage
220-240 Volts 220-240 Volts 220-415 Volts 220-415 Volts 220-240 Volts 220-240 Volts